ژئوسل شیب

ژوئن 5, 2018
ژئوسل

ژئوسل تثبیت شیب

ژئوسل تثبیت شیب ژئوسل (تثبیت شیب) درواقع مصالحی هستند که به جهت پایدارسازی شیب‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند، این پایدارسازی منجر به کاهش پیامدهای زیست‌محیطی […]