ژئوتکستایل Geotextile

ژوئن 5, 2018
ژئوتکستایل Geotextile

ژئوتکستایل

ژئوتکستایل ژئوتکستایل (Geotextile) :منسوجاتی نفوذپذیر هستند که در هنگام استفاده همراه با خاک، توانایی جداسازی، فیلتر کردن، تقویت، حفاظت یا تخلیه را دارند. ژئوتکستایل‌ها […]