وال گاردن

ژوئن 5, 2018
دیوار سبز وال گاردن

دیوار سبز وال گاردن

دیوار سبز (وال گاردن) دیوار سبز (وال گاردن) یا دیوار زنده دیواری است که بخشی از آن یا تمام آن دارای پوشش گیاهی است. […]