بام سبز روف گاردن

ژوئن 5, 2018
بام سبز روف گاردن

بام سبز روف گاردن

بام سبز روف گاردن یک بام سبز یا روف گاردن، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با […]