کاربردهای ژئوسل

ژوئن 5, 2018
ژئوسل

ژئوسل

ژئوسل ژئوسل ها درواقع مصالحی هستند که به جهت پایدارسازی شیب‌ها ژئوسل مورداستفاده قرار می‌گیرند، این پایدارسازی منجر به کاهش پیامدهای زیست‌محیطی شده و […]